Segons l’Organització Mundial de la Salut, “La salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties” (OMS, 1946). D’aquesta manera podem veure que la salut ens pertoca a tots, no només és qüestió de metges o infermeres, també té un component social i de consciència col·lectiva.

La salut mental és tant important i necessària com la salut física per tal de poder-se enfrontar a la vida, a les dificultats i patiments, però també als èxits i les alegries. Gaudir d’una bona salut mental és imprescindible per poder mantenir una bona relació amb l’entorn social. D’aquesta manera, es converteix en la base per al benestar i la inclusió d’una persona en una comunitat.

És per tot això que quan la salut mental es veu amenaçada, la problemàtica va molt més enllà del propi diagnòstic i de seguir un tractament mèdic. També s’ha d’incidir en la vessant social. És aquí on entra en joc el paper de les associacions com la nostra.

Cal no oblidar el tabú que suposen encara els diagnòstics de salut mental en la nostra societat. És per això que la lluita pels drets de les persones, trencar tabús i estigmes i acostar la salut mental a la població són factors essencials en la tasca de la nostra entitat. I és precisament aquí on rau la importància d’associar-se, perquè com va dir Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”.

Club Social Punt de Trobada
Club Social Punt de Trobada
Grup d'Ajuda Mútua en Primera Persona
Grup d’Ajuda Mútua en Primera Persona
Informació i assessorament en salut mental
Informació i assessorament en salut mental
Acompanyament Comunitari i Supot a la Llar
Acompanyament comunitari i suport a la llar
Grup de suport a les famílies
Grups de Suport a les Famílies
Atenció Psicológica
Servei d’atenció psicológica
Habitatge d'inclusió
Habitatge d’inclusió
Assessoria jurídica
Assessoria jurídica