Habitatge d’inclusió

És un servei d’habitatge adaptat a persones amb un diagnòstic de salut mental que tinguin dificultats per accedir a una vivenda de forma normalitzada, ja sigui per causa econòmica o altres problemàtiques derivades de la seva situació. També és imprescindible que la seva condició actual els permeti desenvolupar les tasques necessàries per portar a terme el seu dia a dia de forma autònoma i satisfactòria.

Aquest recurs busca ser un tractament complementari per a la persona en el seu procés de recuperació i en el desenvolupament del seu projecte vital, cobrint les necessitat d’autorealització, autonomia personal, autoestima, etc. amb capacitat d’adaptació i flexibilitat en funció de la persona i les seves necessitats.